TRABZON ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
2017 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURU DUYURUSU
 
 
 
1- Ceza Bilirkişiliği
 
        *İlan Metni
        *Başvuru Metni
 
2- Tercüman Bilirkişiliği
 
        *İlan Metni
        *Başvuru Formu
 
3- Hukuk Bilirkişiliği
 
        *İlan Metni
        *Başvuru Metni
 
 
 
NOT-:Ceza Bilirkişiliği ve Tercüman olarak başvuracak olan kişiler dilekçelerini her bir bilirkişilik için ayrı ayrı dolduracak ve belgelerini ekleyeceklerdir.