Araklı adının Arakale ifadesinin değişimi sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Araklı'nın Batısındaki Kalecik mevkinde ve Doğusundaki zeytinlik ve Sürmene'de kalelerin bulunması İlçe Merkezindeki tarihi kaleyi "ARAKALE" konumuna sokmuştur. İspanyol seyyahı Cilavlijo, 1404 de bir Müslüman beyin idaresinde olan Araklı'dan "Araakuel" olarak bahsediyor. Buda ara kale deyimini hatırlatıyor. İlçenin en büyük akarsuyu olan ve İlçeyi Bayburt'a bağlayan geniş su havzası sayesinde bol su taşıyan ve İlçenin verimli ovasının sebebi olan Karadere'nin İlçenin Türkler tarafından verildiği adı olduğu bilinmektedir.